[Forum] [L.Andersen@idg.dk: Linuxkonference-program]

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Wed Jun 28 2000 - 17:45:05 CEST

Hej

Måske det her var noget for nogen ...

----- Forwarded message from L.Andersen@idg.dk -----

Delivered-To: liebach@mail1.stofanet.dk
X-Authentication-Warning: hobbes.bsd-dk.dk: majordom set sender to owner-bsd-dk@hobbes.bsd-dk.dk using -f
From: L.Andersen@idg.dk
X-Lotus-FromDomain: IDG
To: bsd-dk@bsd-dk.dk
Date: Wed, 28 Jun 2000 16:56:03 +0200
Subject: Linuxkonference-program
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by hobbes.bsd-dk.dk id QAA03017
Precedence: bulk
Reply-To: bsd-dk@bsd-dk.dk

Hej BSD-gruppen,

Den 30. august 2000 afholder vi en konference ?Linux ? Forretningsorienteret
Anvendelse?.

Vi vil meget gerne tilbyde medlemmerne af din user-group at se programmet for
konferencen. Hvis du er interesseret i at få tilsendt et antal programmer, så
send venligst en mail indeholdende navn og adresse på en kontaktperson.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Lars Hald Andersen, Projektleder

IDG Konferencer & Events

tlf.: 77 300 300/77 300 179 direkte
fax.: 77 300 308
e-mail: L.Andersen@idg.dk
hjemmeside www.konferencer.dk

----- End forwarded message -----

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk> ; http://home1.stofanet.dk/liebach
"Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided
 missiles and misguided men (Martin Luther King, Jr.)"
Received on Wed Jun 28 17:45:01 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:20 CEST