[Forum] Keyboard & Mandrake 7.0

From: Ole Guldberg Jensen <ole_guldberg@mobilixnet.dk>
Date: Sun Jun 18 2000 - 14:20:07 CEST

Tak for hjælpen Jesper!!!

Jeg fjernede kommentaren i /etc/X11/XF86Config, så XkbDisable nu er til,
og der kører som man kan se i mailen fint med de danske karakterer!!

Nu må jeg så lege lidt med Mandrake...

Er der nogen der ligger inde med Mandrake 7.1?

-- 
Login: ole      			Name: Ole Guldberg Jensen
Directory: /home/ole        	Shell: /bin/bash
On since Sun Jun 18 14:14 (CEST) on :0 (messages off)
Linux tone 2.2.14-15mdk #1 Tue Jan 4 22:24:20 CET 2000 i586 unknown
Received on Sun Jun 18 14:25:51 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:17 CEST