[Forum] Keyboard hack og mandrake 7.0

From: Ole Guldberg Jensen <ole_guldberg@mobilixnet.dk>
Date: Sun Jun 18 2000 - 10:07:39 CEST

Jeg har et lille problem med mandrake7.0 og mit keyboard. Mit keyboard
er et US keyboard og til at f danske karaktere bruger jeg et lille hack
som vha. RightAlt og hhv. e,o og a giver .

1> /etc/X11/XF86Config
    RightAlt ModeShift
    XkbLayout "us-latin1"

2> /etc/X11/xinit/Xmodmap:
    keycode 26 = e E ae AE
    keycode 32 = o O oslash Ooblique
    keycode 38 = a A aring Aring

... Det virker i RedHat6.2, men _ikke_ i mandrake7.0.. Er der nogen der
har en ide hvorfor??

-- 
Login: Ole      			Name: Ole Guldberg Jensen
Directory: /home/Ole        	Shell: /bin/bash
On since Sun Jun 18 09:16 (CEST) on :0 (messages off)
Linux flower 2.2.14-5.0 #1 Tue Mar 7 20:53:41 EST 2000 i586 unknown
Received on Sun Jun 18 10:05:52 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:16 CEST