SV: SV: SV: [Forum] Dreb en proces

From: Jes Ramsing <6831@e.iha.dk>
Date: Tue Jun 06 2000 - 19:19:08 CEST

Virkede ikke - killall er jo bare en normal kill.
Den proces vil ikke do.

Jeg har lavet en hard reset, ny kernel, og sa habe pa den er lidt mere stabil.

Tak for alle drabsforslagene :-)

Jes

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Henrik Brix Andersen [SMTP:btech1@freakfoster.dhis.org]
Sendt: 6. juni 2000 17:55
Til: forum@aalug.dk
Emne: Re: SV: SV: [Forum] Dreb en proces

Jes Ramsing wrote:
> Kan man dumpe 0x00hex i dens hukommelsesomrade, dvs. rydde den ud af hukommelsen med vold, i sa fald hvordan?

Nu ikke sa voldelig....
prov at kore (som root) 'killall -KILL nmbd'...ogsa derefter kor
'setup'...fravelg samba ved opstart.

Mvh
//Brix

-- 
 "Follow the white rabbit" - Hmm....seemed like a good strategy at the moment.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Name:   Henrik Brix Andersen         Web: http://freakfoster.dhis.org/~btech1
 E-mail: btech1@freakfoster.dhis.org  Get Linux Now: http://www.linux.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Jun 06 19:18:19 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:15 CEST