SV: [Forum] Dreb en proces

From: Claus Glavind <claus.glavind@albatros.dk>
Date: Tue Jun 06 2000 - 14:04:25 CEST

nmbd er en del af samba, som starter smdb og nmbd.
Prøv evt. at stoppe samba med

/etc/rc.d/init.d/smb stop

Med venlig hilsen/kind regards

Claus Glavind
Systemadministrator

Albatros Network A/S
Vesterbro Torv 1-3
Postboks 58
8100 Århus C.

E-mail: claus.glavind@albatros.dk

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Johannesen,Bjarke BZJ [mailto:bzj@kmd.dk]
Sendt: 6. juni 2000 13:51
Til: 'forum@aalug.dk'
Emne: SV: [Forum] Dreb en proces

hej

plan B

slet programmet i fil systemet... hit reset
og start op igen.... den bliver så med garanti ikke startet igen

programmet findes med evt:
whereis nmbd
alternativ find / -name nmdb

Mvh bjarke

---------------
Bjarke Johannesen
Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@kmd.dk
Work phone: +45 4460-1000 Or call direct on: +45 4460-7347
AaLUG homepage --- http://aalug.dk

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Jes Ramsing [SMTP:6831@e.iha.dk]
> Sendt: 6. juni 2000 13:48
> Til: 'forum@aalug.dk'
> Emne: SV: [Forum] Dreb en proces
>
> Har provet med de fleste signals som kill sender incl. 9 og 15 (default)
> Dur ikke.
> Jeg kan ikke slippe af med den skide proces :-)
> Jes Ramsing
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Lars Thygesen [SMTP:lt@isac.dk]
> Sendt: 6. juni 2000 13:36
> Til: forum@aalug.dk
> Emne: RE: [Forum] Dreb en proces
>
> Har du provet med
>
> kill -9 <processid>
>
> ??
>
> -----Original Message-----
> From: forum-admin@aalug.dk [mailto:forum-admin@aalug.dk]On Behalf Of Jes
> Ramsing
> Sent: Tuesday, June 06, 2000 1:36 PM
> To: 'forum@aalug.dk'
> Subject: SV: [Forum] Dreb en proces
>
>
> kill er ikke kill pa min linux - snarere -> request (process) please kill
> yourself :-)
>
> Jes Ramsing
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Paul Martin Bendixen [SMTP:pbendixen@hotmail.com]
> Sendt: 6. juni 2000 13:08
> Til: forum@aalug.dk
> Emne: Re: [Forum] Dreb en proces
>
> Har du provet at kill processen?
> den made jeg foretrekker er at starte top og drebe den derfra
> poj poj
>
> Paul M. Bendixen
> Pbendixen@hotmail.com
>
> ------BEGIN GEEK CODE------
> version: 3.1
> GED/CM/E/P d-(--) s a-- C+(++) UL+>++++ P-- L++ E---- W++ !N !o K?
> w---(--)
> !O !M V- PS+ PE Y PGP- t 5? X+ R+ tv-- b++ DI+ D+(++) G e* h! r(-) y+
> -------END GEEK CODE-------
>
>
> ----Original Message Follows----
> From: Jes Ramsing <6831@e.iha.dk>
> Reply-To: forum@aalug.dk
> To: "'forum@aalug.dk'" <forum@aalug.dk>
> Subject: [Forum] Dreb en proces
> Date: Tue, 6 Jun 2000 10:03:10 +0200
>
> Tet pa at nakke min RH6.2
>
> Jeg har endnu en gang en proces (nmbd) som jeg ikke kan skille mig af med.
>
> Er der en beskidt made at slipppe af med en proces som henger systemet ?
>
> Jeg kan end ikke fa shutdown -r now til at kore. Den ligger bare og venter
> pa at blive tildelt procestid.
>
> Alternativt, hvordan hever man prioriteten pa en proces som korer ( op med
> shutdown - og sa ned med redhat uden resetknappen )
>
> Gode forslag efterlyses.
>
>
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
> ________________________________________________________________________
> Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

-- 
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Jun 06 13:56:20 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:14 CEST