SV: [Forum] Dreb en proces

From: Jes Ramsing <6831@e.iha.dk>
Date: Tue Jun 06 2000 - 13:35:33 CEST

kill er ikke kill pa min linux - snarere -> request (process) please kill yourself :-)

Jes Ramsing

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Paul Martin Bendixen [SMTP:pbendixen@hotmail.com]
Sendt: 6. juni 2000 13:08
Til: forum@aalug.dk
Emne: Re: [Forum] Dreb en proces

Har du provet at kill processen?
den made jeg foretrekker er at starte top og drebe den derfra
poj poj

                  Paul M. Bendixen
                          Pbendixen@hotmail.com

------BEGIN GEEK CODE------
version: 3.1
GED/CM/E/P d-(--) s a-- C+(++) UL+>++++ P-- L++ E---- W++ !N !o K? w---(--)
!O !M V- PS+ PE Y PGP- t 5? X+ R+ tv-- b++ DI+ D+(++) G e* h! r(-) y+
-------END GEEK CODE-------

----Original Message Follows----
From: Jes Ramsing <6831@e.iha.dk>
Reply-To: forum@aalug.dk
To: "'forum@aalug.dk'" <forum@aalug.dk>
Subject: [Forum] Dreb en proces
Date: Tue, 6 Jun 2000 10:03:10 +0200

Tet pa at nakke min RH6.2

Jeg har endnu en gang en proces (nmbd) som jeg ikke kan skille mig af med.

Er der en beskidt made at slipppe af med en proces som henger systemet ?

Jeg kan end ikke fa shutdown -r now til at kore. Den ligger bare og venter
pa at blive tildelt procestid.

Alternativt, hvordan hever man prioriteten pa en proces som korer ( op med
shutdown - og sa ned med redhat uden resetknappen )

Gode forslag efterlyses.

--
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com
-- 
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Jun 06 13:34:46 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:14 CEST