SV: [Forum] Tak for redet ang. xhost

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@kmd.dk>
Date: Tue May 23 2000 - 15:21:59 CEST

Hej

man xhost

xhost holder styr på hvilke maskiner der må have adgang til at bruger din
xserver. Dvs. hvilkemaskiner må sende dig grafiske vinduer til dit x kørende
på din maskine.

Mvh Bjarke

---------------
Bjarke Johannesen
Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@kmd.dk
Work phone: +45 4460-1000 Or call direct on: +45 4460-7347
AaLUG homepage --- http://aalug.dk

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Thomas Kristensen [SMTP:thomas.gk@get2net.dk]
> Sendt: 23. maj 2000 15:13
> Til: forum@aalug.dk
> Emne: [Forum] Tak for redet ang. xhost
>
> Tak for r=E5det om xhost, men er der nogen der har noget mere information=
> om
> xhost? evt. p=E5 dansk, elelr nogen der vil komme med en kort beskrivelse=
> ? --=20
>
> Mvh.
>
>
> Thomas G. Kristensen
> HHX - Silkeborg
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue May 23 15:20:46 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:07 CEST