Re: [Forum] Re: [Forum] Kppp dialeren på en RedHat 6.2 skal brug es af alle

From: Thomas Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Sun May 21 2000 - 22:45:39 CEST

Hej igen alle... har været lidt væk

> -Proev at gaa ind i noget med users i linuxconf, der kan saette om den
> enkelte bruger maa ringe op!
Det er ikke det der er i vejen... desværre

Det er sku' lidt mærkeligt... hvad kan der være i vejen? Jeg geninstallaere
snart min RedHat!

Fejlen er stadig:

-
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server
kppp: cannot connect to X server :0
-

Hvorfor er det lige jeg ikke er autoiseret? Det lyder vildt mærkeligt...

Mvh.

Thomas G. Kristensen
HHX - Silkeborg
Received on Sun May 21 22:53:04 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:06 CEST