Re: [Forum] Kppp dialeren på en RedHat 6.2 skal bruges af alle

From: Henrik Brix Andersen <btech1@freakfoster.dhis.org>
Date: Mon May 15 2000 - 23:14:10 CEST

Thomas Kristensen wrote:
[snip]
> Det er rettet, men det virker stadig ikke... hvis jeg forsøger at starte kppp
> via en consol får jeg nogle errors... her er et dump
>
> [geko@localhost geko]$ kppp
> Xlib: connection to ":0.0" refused by server
> Xlib: Client is not authorized to connect to Server
> kppp: cannot connect to X server :0
>
> Er der nogen der får noget ud af det?

kppp kan ikke tilgå dit X display.
Er X oppe at køre? Hvis nej, så start det. Hvis ja, kører det så som
samme bruger som kppp?
...eller har du 'chmod +s kppp'? Så kører det som den bruger, som ejer
programmet...

Skulle du _ønske_ at køre programmet som evt. root på din
desktop/workstation...så _kunne_ du evt. køre 'xhost +127.0.0.1' ved
opstart af X. Dette vil lade _alle_ programmer kørt på localhosten tilgå
X displayet. Dette er ikke videre tilrådeligt efter min mening, da dette
udgør en potentiel sikkerhedsrisiko.

Mit forslag til en løsning:

Sæt fil rettighederne på kppp tilbage til de originale...og sæt PAM op
til at lade enhver bruger, der har brug for det, (evt. via password)
køre kppp.
 
//Brix

-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Name:   Henrik Brix Andersen         Web: http://freakfoster.dhis.org
 E-mail: btech1@freakfoster.dhis.org  Get Linux: http://www.linux.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Received on Mon May 15 23:11:14 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:05 CEST