Re: [Forum] Kppp dialeren på en RedHat 6.2 skal bruges af alle

From: Thomas Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Mon May 15 2000 - 21:13:31 CEST

Den Mon, 15 May 2000 skrev du:

> Den 'moderne' måde at konfigurere PAM er ved at oprette en fil for hver
> service, der benytter PAM, under /etc/pam.d/ (Før brugte man én fil:
> /etc/pam.conf). Her specificeres der hvilke moduler, der skal kaldes (og
> dermed passeres af brugeren) ved kald til disse services.
Det er rettet, men det virker stadig ikke... hvis jeg forsøger at starte kppp
via en consol får jeg nogle errors... her er et dump

[geko@localhost geko]$ kppp
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server
kppp: cannot connect to X server :0

Er der nogen der får noget ud af det?

Mvh.

Thomas G. Kristensen
HHX - Silkeborg
Received on Mon May 15 21:19:13 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:05 CEST