Re: [Forum] Kppp dialeren på en RedHat 6.2 skal bruges af alle

From: Henrik Brix Andersen <btech1@freakfoster.dhis.org>
Date: Mon May 15 2000 - 19:55:59 CEST

Thomas Kristensen wrote:
> Jeg har fjernet min pampilot understøttelse, og den burde ikke være nødvendig
> *(det er det pam.d dæmonen er til)

PAM = Plugable Authentication Modules = en måde for programmer at
authenticate brugere imod en række regelsæt sat for det givne system.
Disse regler kan indbefatte brugernavne, passwords, fingeraftryk,
øje-scanning....you name it...Så længe der er et PAM module (library)
der understøtter dette.

Den 'moderne' måde at konfigurere PAM er ved at oprette en fil for hver
service, der benytter PAM, under /etc/pam.d/ (Før brugte man én fil:
/etc/pam.conf). Her specificeres der hvilke moduler, der skal kaldes (og
dermed passeres af brugeren) ved kald til disse services.

I dit eksempel (kppp) er filen, der er interessant /etc/pam.d/kppp.

//Brix

-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Name:   Henrik Brix Andersen         Web: http://freakfoster.dhis.org
 E-mail: btech1@freakfoster.dhis.org  Get Linux: http://www.linux.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Received on Mon May 15 19:53:32 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:05 CEST