Re: [Forum] Kppp dialeren på en RedHat 6.2 skal bruges af alle

From: Thomas Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Mon May 15 2000 - 19:41:39 CEST

Den Mon, 15 May 2000 skrev du:

> |Hvis det er KDE 1.1.2 så prøv at rette filen /etc/pam.d/kppp:
> |Find denne linie:
> |auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so
> |
> |Og ret den til:
> |auth sufficient /lib/security/pam_permit.so
Jeg har fjernet min pampilot understøttelse, og den burde ikke være nødvendig
*(det er det pam.d dæmonen er til)

Mvh.

Thomas G. Kristensen
HHX - Silkeborg
Received on Mon May 15 19:43:21 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:05 CEST