Re: [Forum] Lige lidt apache probs...

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Sat May 13 2000 - 11:36:18 CEST

Thomas Kristensen <thomas.gk@get2net.dk> writes:

> Hvis jeg går ind på et userdir f.eks. localhost/~geko ja så får jeg en
> axx forbidden (403)
>
> Der er både skifte til og læse rettigheder på bib + læserettigheder på
> index.html

Husk, at x-bit'en skal være sat for 'other' på /home og på ~geko

# chmod o+x /home /home/geko

/jrm

-- 
    "It's illegal and imoral to slay your enemies, but if you eat
    nutritious food and outlive them, you can still dance on their
    graves. There's nothing illegal or immoral about dancing."
Received on Sat May 13 11:35:39 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:04 CEST