[Forum] Re: [Forum] Re: [Forum] RedHat CD på tirsdag

From: Paul Fleischer <proguy@tpp.dhs.org>
Date: Tue May 09 2000 - 15:06:21 CEST

On Mon, May 08, 2000 at 07:34:01PM +0100, Morten wrote:
> At 18:14 05-05-00 +0200, you wrote:
> >Jens Christian Ø. Andersen <jensc.andersen@get2net.dk> writes:
> >
> > > Jeg regner med at komme til mødet på tirsdag, så jeg ville høre om der
> > > er nogen der vil tage en RedHat 6.2 CD med. Jeg tager en tom med som
> > > betaling.
> >
> >Jeg kan godt ta' en CD med til dig.
>
> Osse mig, osse mig !!!!!!!!
>
> Jeg håber du har tid at fabrikere en ekstra med så kort varsel, og jeg skal
> også nok medbringe en tom CD med som betaling.

Jeg kan også ta' et (eller flere?) eksemplar med hvis det bliver nødvendigt!

-- 
Paul Fleischer (ProGuy)
E-MAIL: proguy@tpp.dhs.org
UIN: 9057886
http://tpp.dhs.org
Received on Tue May 09 15:06:27 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:04 CEST