[Forum] Re: [Forum] RedHat CD på tirsdag

From: Morten <liebach@mail1.stofanet.dk>
Date: Mon May 08 2000 - 20:34:01 CEST

At 18:14 05-05-00 +0200, you wrote:
>Jens Christian Ø. Andersen <jensc.andersen@get2net.dk> writes:
>
> > Jeg regner med at komme til mødet på tirsdag, så jeg ville høre om der
> > er nogen der vil tage en RedHat 6.2 CD med. Jeg tager en tom med som
> > betaling.
>
>Jeg kan godt ta' en CD med til dig.

Osse mig, osse mig !!!!!!!!

Jeg håber du har tid at fabrikere en ekstra med så kort varsel, og jeg skal
også nok medbringe en tom CD med som betaling.

Med Venlig Hilsen
                         Morten Liebach

--
UNIX; reach out and grep someone!
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Homepage at <http://home1.stofanet.dk/liebach>
Received on Mon May 08 21:34:56 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:04 CEST