Re: [Forum] Emacs title

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Wed May 03 2000 - 15:54:09 CEST

jrm@stofanet.dk (Jesper R. Meyer) writes:

> Hvordan får jeg Emacs til at kaste en sigende title op i bjælken på
> dens X-vindue?

snip..

> Man må da kunne indstille Emacs til at skrive noget fornuftigt istedet
> for emacs@pc80224.stofanet.dk, fx. noget ala
> '<USER@HOSTNAME>: /denne/fil/editeres/nu' så man kan bruge
> titlevinduet til noget..

Det kan man naturligvis!

Her er svaret hvis der er andre der er interesseret i løsningen..

smid følgende i din .emacs.el

        ;; Lav en lidt mere sigende window title
        ;; <user@host> /denne/filediteres/nu
        (setq frame-title-format
              (format
               "<%s@%s> %%f"
               (user-login-name) (system-name)))

/jrm
Received on Wed May 03 15:53:40 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:03 CEST