[Forum] RAMdisks

From: Henrik Brix Andersen <btech1@freakfoster.dhis.org>
Date: Tue May 02 2000 - 00:15:17 CEST

Hejsa!

Hvordan "free'er" man en ramdisk (/dev/ram0), når man først har
allokeret den?

//Brix

-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Name:   Henrik Brix Andersen         Web: http://freakfoster.dhis.org
 E-mail: btech1@freakfoster.dhis.org  Get Linux: http://www.linux.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Received on Tue May 02 00:19:12 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:02 CEST