Re: [Forum] Flere problemer med php

From: Anders M <andefeldt.linux@mobilixnet.dk>
Date: Sun Apr 16 2000 - 18:35:57 CEST

Hejsa
Hvilket Linux dist. bruger du?
Hvis det er Red Hat 6.1 skal du gøre følgende:
I /usr/sbin/apxs:
my $CFGLIBEXECDIR = 'modules';
skal rettes til:
my $CFGLIBEXECDIR = '/usr/lib/apache';

Nu kan du så konfigurere og compile php med:
./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs --with-mysql
og så
make
og
make install

Nu skal du så lige slå php3 til i /etc/httpd/conf/httpd.conf og srm.conf
(hvilket du nok har gjort), men i httpd.conf skal der lige rettes lidt:

LoadModule php3module modules/libphp3.so

skal laves om til:

LoadModule php3module libexec/libphp3.so

Så skulle det gerne virke, hvis du har installeret MySQL som rpm.

Anders M
Received on Sun Apr 16 18:35:03 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:00 CEST