Re: [Forum] Apache server med subdirs.

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Sun Apr 16 2000 - 14:21:26 CEST

Thomas Greve Kristensen <thomas.gk@get2net.dk> writes:

> Jeg tror jeg ahr fundet fejlen, den mente der var acces denied når der ingen
> index-fil er... jeg troede den ville vise en fil listning i stedet...

Ja, det er vist slået fra som standard, men du kan godt tillade
directory listings.

> > Øhh, det er der ingen grund til. mkdir /home/httpd/html/web og wupti
> > har du http://localhost/web/
> Tja, jeg troede bare man kunne mounte helt andre biblioteker på den måde

Øhh, det kan du sådan set også godt. Apache der følger emd Red Hat
(jeg ved ikke om et er generelt eller Red Hat sepecifikt) har et
eksemple på hvordan du indkluderer /usr/doc/ i dit web scope.

| # Allow access to local system documentation from localhost
| Alias /doc/ "/usr/doc/"
| <Location /doc>
| order deny,allow
| deny from all
| allow from localhost
| Options Indexes FollowSymLinks
| </Location>

..så det kan såmænd sagtens lade sig gøre...

-- 
/jrm
             "Some mornings it's just not worth chewing
             through the leather straps."
                         - Michael Jennings
Received on Sun Apr 16 14:21:13 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:00 CEST