Re: [Forum] Apache server med subdirs.

From: Thomas Greve Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Sat Apr 15 2000 - 17:41:38 CEST

Hej igen

On Sat, 15 Apr 2000, you wrote:

> Som Anders skriver skal du kigge på rettighederne for dine subdirs
> (som naturligvis ligger et sted under Apaches DocumentRoot).
Jeg tror jeg ahr fundet fejlen, den mente der var acces denied når der ingen
index-fil er... jeg troede den ville vise en fil listning i stedet...

> Normalt skal alm. brugere på systemet lave et directory som hedder
> public_html i ~/ . Hvis du vil kalde brugernes webplads noget andet
> skal du kigge på 'UserDir' i Apaches konfiguration.
Tak, det virker fint
 
> For at det virker skal alle ha' execute rettigheder på alle dir helt
> ned til public_html, hvis ikke kan apache ikke "nå" filerne.
Det gør den da af sig selv hvis man uploader filer via en ftp server nromalt,
eller det er msåek noget ftp-clienten selv gør?
  
> Øhh, det er der ingen grund til. mkdir /home/httpd/html/web og wupti
> har du http://localhost/web/
Tja, jeg troede bare man kunne mounte helt andre biblioteker på den måde
 
Mvh.

Thomas G. Kristensen
Received on Sat Apr 15 21:57:55 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:59 CEST