Re: [Forum] Backup...

From: Bo bjerre <post@bjerre-technology.dk>
Date: Mon Apr 10 2000 - 18:07:30 CEST

...en dag når jeg ved hvad jeg gør vil jeg prøve at compilere en ny kerne. Jeg
vidste ikke at man kunne emulere et IDE device som en SCSI enhed. -men voffor
ik'

BBj//
Received on Mon Apr 10 18:06:52 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:57 CEST