[Forum] kabel internet

From: Anders Misfeldt <u991531@daimi.au.dk>
Date: Mon Apr 10 2000 - 13:20:25 CEST

> Er det Tele Danmarks ADSL forbindelser du tænker på?

Nej, det er deres internet gennem kabeltv (i stedet for Stofa, da jeg
desværre ikke kan få det!).
Problemerne med teledk's kabelinternet er:

1)
Du ringer op med alm. modem og kører upstream med alm. modem og
downstream gennem deres K-modem (et PCI indstikskort). Hvordan kan dette
organiseres i Linux, altså up og downstream via 2 forkellige interfaces?

2)
Det er jo ikke et ethernet kort, men er der nogen der ved om det K-modem
understøttes i Linux?

Anders M
Received on Mon Apr 10 13:20:28 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:57 CEST