[Forum] munix cluster

From: Knud Haugaard Sørensen <khs@imf.au.dk>
Date: Wed Apr 05 2000 - 22:15:48 CEST

Hi Aalug

Er der nogle der har et link
til noget munix cluster info ??

Munix er et system der goer det mulig
at bruge et cluster som en stor computer.

Jeg kan ikke finde noget paa nettet.

Er navnet rigtig ??

Haaber at der nogen som kan hjaelp.
 
Knud

-- 
Aeiwi is a search tool with a unique interface.
Which let users add more search terms, 
until they have a small number of results.
<http://www.aeiwi.com/>
Received on Wed Apr 05 22:16:01 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:57 CEST