[Forum] Sendmail delay problem

From: Henrik Brix Andersen <btech1@freakfoster.dhis.org>
Date: Wed Mar 29 2000 - 20:11:58 CEST

Hejsa...

Jeg er på det seneste løbet ind i nogle problemer med min sendmail
installation. Jeg kører Red Hat 6.1.92 og sendmail-8.9.3-17 (Red Hat
.rpm distribution).
Problemet er som følger:

[Uddrag af /var/log/maillog]
Mar 29 20:01:43 fungus sendmail[1372]: UAA01336: to=<prog@aalug.dk>,
delay=00:01:03, xdelay=00:00:02, mailer=relay, relay=smtp.mail.dk.
[195.41.46.136], stat=Sent (Message received:
20000329180142.NIZA11122.fepF.post.tele.dk@fungus.dhis.net)

Som I kan se, er delayet på 1:03, hvilket er et stort problem. Jeg har
undersøgt hvad sendmail.org havde om det, se dette link:
http://www.sendmail.org/faq/section3.html#3.12

Jeg har undersøgt at mine specificerede DNS servere er funktionelle.
Min /etc/sendmail.mc ser ud som følger:

divert(-1)
dnl This is the macro config file used to generate the /etc/sendmail.cf
dnl file. If you modify thei file you will have to regenerate the
dnl /etc/sendmail.cf by running this macro config through the m4
dnl preprocessor:
dnl
dnl m4 /etc/sendmail.mc > /etc/sendmail.cf
dnl
dnl You will need to have the sendmail-cf package installed for this to
dnl work.
include(`/usr/lib/sendmail-cf/m4/cf.m4')
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')
OSTYPE(`linux')
undefine(`UUCP_RELAY')
undefine(`BITNET_RELAY')
define(`confAUTO_REBUILD')
define(`confTO_CONNECT', `1m')
define(`confTRY_NULL_MX_LIST',true)
define(`confDONT_PROBE_INTERFACES',true)
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')
FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')
FEATURE(mailertable)
FEATURE(`virtusertable',`hash -o /etc/mail/virtusertable')
FEATURE(redirect)
FEATURE(always_add_domain)
FEATURE(use_cw_file)
FEATURE(local_procmail)
MAILER(procmail)
MAILER(smtp)
FEATURE(`access_db')
FEATURE(`blacklist_recipients')
dnl We strongly recommend to comment this one out if you want to protect
dnl yourself from spam. However, the laptop and users on computers that
do
dnl not hav 24x7 DNS do need this.
FEATURE(`accept_unresolvable_domains')
dnl FEATURE(`relay_based_on_MX')

define(`confTO_IDENT',`0s')dnl
define(`SMART_HOST',`mail.tele.dk')
dnl MASQUERADE_AS(freakfoster.dhis.org)
FEATURE(`allmasquerade')
FEATURE(`masquerade_envelope')

Hvad går der galt? Problemet er _yderst_ irrieterende, da en almindelig
fetchmail session, der skal hente et par 100 kilobytes fordelt på 30
mails, let kan tage op til en halv time!! *suk*

Alt hjælp vil være påskønnet.

Mvh
//Brix

-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Name:   Henrik Brix Andersen         Web: http://freakfoster.dhis.org
 E-mail: btech1@freakfoster.dhis.org  Get Linux: http://www.linux.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Received on Wed Mar 29 20:13:07 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:55 CEST