[Forum] Er der nogen, der kan/vil hjælpe?

From: Hans-Ole Kaae, ScanConsult <hok@scanconsult.dk>
Date: Tue Mar 28 2000 - 11:13:00 CEST

Hej,

Jeg ved ikke, om dette er det rette sted at spørge; men det ser
ud til, at der er samlet en utrolig mængde viden her vedrørende
Linux/Unix.

Vi er en lille virksomhed, der er i den spæde opstart m.h.t. Linux
og Unix, som vi ønsker at bruge til platform for et produkt, vi
arbejder på at sælge.

Vi har ofte behov for hjælp til en række opgaver - hvoraf jeg kan
nævne i flæng:

- Installation og vedligehold af Apache på Linux/Unix/Posix udstyr
- Do. vedr. Samba
- Opsætning og adm. af firewalls
- Netværk
- Upgrade af Linux
- Scripts
- Afklaring af spørgsmål vedr. Linux / Unix

Vi vil meget gerne indgå et samarbejde med en/to personer, der på
free-lance basis kan give os en hånd med fra tid til anden, gerne
uden for normal arbejdstid.

Hvis du er interesseret og mener du kan hjælpe med et eller flere af
ovennævnte punkter - kontakt os hurtigst muligt.

Vi bor i Udviklingsparken, Viby.

Mange hilsner

Hans-Ole Kaae
ScanConsult
E-mail: hok@scanconsult.dk
Tlf.: 87 34 55 07 / 40 42 55 07
Received on Tue Mar 28 11:13:18 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:53 CEST