[Forum] [Forum] Ide til hvad vi kan gørefor udbredelsen af linux

From: Thomas G. Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Mon Mar 27 2000 - 20:37:59 CEST

Hej igen

> Ja det er en god ide. Men husk på at dere er forskel fra distribution til
> distribution.
Det er mest i grove træk jeg mener... derudover kan vi jo så have distrubutionspecifikke filer (altså, at gøre opmærksom på at det svinger)

> Heirakiet under /etc/rc.d ser f.eks. forskelligt ud hos Debian, RedHat og
> Slackware. Dette er der historiske årsager til.
Hmmm... det var jeg så ikke klar over

Slog SysV og BSD sig ikke sammen, nu jeg tænker over det?

Mvh.

Thomas GK
Received on Mon Mar 27 20:39:30 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:52 CEST