SV: [Forum] e-mail adresse

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@kmd.dk>
Date: Wed Mar 22 2000 - 09:56:31 CET

det vil kræve store indbetalinger til kernen... =)

---------------
Bjarke Johannesen
Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@kmd.dk
Work phone: +45 4460-1000 Or call direct on: +45 4460-7347
AaLUG homepage --- http://aalug.dk

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Mikkel Mastrup Jensen [SMTP:mikkelmastrup@hotmail.com]
> Sendt: 22. marts 2000 10:54
> Til: forum@aalug.dk
> Emne: [Forum] e-mail adresse
>
> HVad skal man gøre for at få f.eks:
> mikkel@aalug.dk?
>
> Kan man blive æresmedlem eller sådan noget? :-)
>
> Mikkel
> ______________________________________________________
> Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Wed Mar 22 09:56:16 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:50 CEST