Re: [Forum] RMS video

From: Mikkel Mastrup Jensen <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Tue Mar 21 2000 - 08:49:49 CET

>
>| Kan man ikke foredraget fra deres UTV?
>øhhh hva? Der mangle vist et udsagnsord i ovenstående ;-)

Ups :-) Jeg mener:
Kan en fra Odense ikke optage foredraget på video fra jeres UTV?

Mikkel
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
Received on Tue Mar 21 08:50:21 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:49 CEST