Re: [Forum] RMS video

From: Jesper K. Pedersen <blackie@ifad.dk>
Date: Mon Mar 20 2000 - 09:09:58 CET

"Kasper Kamp Simonsen" <kks@linux.hs.dk> writes:

| Yeps, jeg har en aftale med Jesper, jeg prover lige at kontakte ham imorgen,
| sa vender jeg tilbage...
No need. jeg er selv på denne liste ;-)

Vi har stadig ikke selv fået videoen. I skal nok høre fra os når vi har
noget,

Mvh Jesper.
Received on Mon Mar 20 09:10:02 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:49 CEST