RE: [Forum] RMS video

From: Kasper Kamp Simonsen <kks@linux.hs.dk>
Date: Mon Mar 20 2000 - 07:30:03 CET

Yeps, jeg har en aftale med Jesper, jeg prover lige at kontakte ham imorgen,
sa vender jeg tilbage...

//Kasper

-----Original Message-----
From: forum-admin@aalug.dk [mailto:forum-admin@aalug.dk]On Behalf Of
Henrik Brix Andersen
Sent: 18. marts 2000 03:28
To: forum@aalug.dk
Subject: Re: [Forum] RMS video

"Jesper R. Meyer" wrote:
> Er der nogen der har en aftale med dem fra FLUG om at vi skal ha' video
> fra RMS foredrag?

Jeg mener, at Kasper har en aftale med dem...

//Brix

--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Name:   Henrik Brix Andersen         Web: http://freakfoster.dhis.org
 E-mail: btech1@freakfoster.dhis.org  Get Linux: http://www.linux.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Mon Mar 20 07:29:46 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:49 CEST