Re: [Forum] besværlige moduler

From: Martin Filtenborg <martin.filtenborg@image.dk>
Date: Sun Mar 19 2000 - 10:25:01 CET

Følgende virker hos mig:

/*----lilo.conf----*/
boot = /dev/hda
timeout = 50
linear
prompt
  default = win /*familie-pc...*/
  vga = extended
  read-only
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image = /boot/vmlinuz-2.2.12-20
  label = linux
  initrd = /boot/initrd-2.2.12-20.img
  root = /dev/hda7
  append = "hdd=ide-scsi"

/*----conf.modules----*/
alias eth0 ne2k-pci
alias sound es1371
alias parport_lowlevel parport_pc
pre-install sg /sbin/modprobe ide-scsi

Jeg har undladt

"alias block-major-11 ide-scsi" og
"options parport_pc io=0x378 irq=none"

som foreslået af Andreas Bach, men det ændrer tilsyneladende ingenting.

Bundkortet er et ASUS TX97L med en AMD K6-1/233 og "normal" onboard IO.
Hvad fidusen med at give parametre til parport_pc er, ved jeg ikke, da
parametrene jo er default-værdier...
Hvad kan jeg vinde ved at angive block-major-nummeret til ide-scsi?
Det virker jo uden...

Og så ellers tak til Andreas og Jesper for et rasende hurtigt svar klokken
lidt over 2 om morgenen.
Sover i aldrig? ;)

Martin Filtenborg

"Jesper R. Meyer" wrote:
>
> [jrm@pc80224 ~]$ cat /etc/conf.modules
> alias parport_lowlevel parport_pc
>
> # husk 'append="hdd=ide-scsi" i lilo.conf
> alias block-major-11 ide-scsi
> pre-install sg /sbin/modprobe ide-scsi
>

-- 
/* If you hear a rumble in the distance, don't be afraid. */
/* It's only penguins on the march...                     */
Received on Sun Mar 19 10:27:54 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:48 CEST