Re: [Forum] RMS video

From: Henrik Brix Andersen <btech1@freakfoster.dhis.org>
Date: Sat Mar 18 2000 - 03:28:07 CET

"Jesper R. Meyer" wrote:
> Er der nogen der har en aftale med dem fra FLUG om at vi skal ha' video
> fra RMS foredrag?

Jeg mener, at Kasper har en aftale med dem...

//Brix

-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Name:   Henrik Brix Andersen         Web: http://freakfoster.dhis.org
 E-mail: btech1@freakfoster.dhis.org  Get Linux: http://www.linux.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Received on Sat Mar 18 03:28:06 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:48 CEST