[Forum] Re: [Forum] besværlige moduler

From: Andreas Bach Aaen <abach@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Mar 18 2000 - 02:06:22 CET

On Sat, 18 Mar 2000, Martin Filtenborg wrote:

> lp: Driver loaded, but no devices found
>
> skriver jeg nu
>
> rmmod lp
> insmod parport_pc
> insmod lp

I /etc/conf.modules skriver du:

alias parport_lowlevel parport_pc
options parport_pc io=0x378 irq=none

> Samme historie gør sig gældende for cd-brænderen; her har jeg fået linux
> til at ignorere hdd ved boot, men jeg skal selv manuelt installere
> ide-scsi.o før der er hul igennem (XcdRoast...)

put modprobe ide-scsi i /etc/rc.d/rc.local scriptet.

Mvh
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_ Marius Simonsensvej 7, 2.tv
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) 8200 Aarhus N, Denmark
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Phone : +45 86105533
Don´t fear the penguins. abach stofanet.dk / aba tbit.dk
Received on Sat Mar 18 02:07:26 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:48 CEST