Re: [Forum] besværlige moduler

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Sat Mar 18 2000 - 02:02:23 CET

Martin Filtenborg wrote:
>
> Altså må det være et spørgsmål om at loade modulet parport_pc.o "at
> boottime".
>
> Samme historie gør sig gældende for cd-brænderen; her har jeg fået linux
> til at ignorere hdd ved boot, men jeg skal selv manuelt installere
> ide-scsi.o før der er hul igennem (XcdRoast...)
>
> Hvordan får jeg systemet til at installere modulerne (i rigtig rækkefølge?)
> ved boot??

Her er lidt fra min conf.modules...

[jrm@pc80224 ~]$ cat /etc/conf.modules
alias parport_lowlevel parport_pc

# husk 'append="hdd=ide-scsi" i lilo.conf
alias block-major-11 ide-scsi
pre-install sg /sbin/modprobe ide-scsi

snip....

/Jesper
Received on Sat Mar 18 02:02:24 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:48 CEST