[Forum] YAHOO!!!

From: Mikkel Mastrup Jensen <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Wed Mar 01 2000 - 22:54:03 CET

Min første mail fra Linux. Jeg troede aldrig det skulle lykkes mig at sætte
det op.

Hvad med sikkerheden på Linux. Hvad skal jeg gøre for ikke at blive hacket
hver 10. minut?

Mikkel
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
Received on Wed Mar 01 22:54:34 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:45 CEST