Re: [Forum] OpenSource i medierne...

From: Andreas Bach Aaen <abach@mail1.stofanet.dk>
Date: Mon Feb 21 2000 - 20:14:35 CET

On Mon, 21 Feb 2000, Jesper R. Meyer wrote:

> OpenSource er rigtigt blevet omtalt i medierne....

> og Karsten Thygesen fra NJLUG kommenterede SFs forslag om OpenSource i
> forvaltningen i Radioavisen i dag kl. 18:30.
> http://www.dr.dk/DR-nyheder/Radioavi/realaudi/24timer/1830.ram
> Indslaget kommer godt og vel 13 min. inde i radioavisen.

Udemærket indslag - men hvor er det dog svært at udtale det gode engelske
ord source.

Mvh
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_ Marius Simonsensvej 7, 2.tv
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) 8200 Aarhus N, Denmark
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Phone : +45 86105533
Don´t fear the penguins. abach stofanet.dk / aba tbit.dk
Received on Mon Feb 21 20:15:39 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:43 CEST