[Forum] Corel Linux / Hjælp!

From: Mikkel Mastrup Jensen <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Mon Feb 21 2000 - 16:35:05 CET

Mit keyboard virker fint. Når Linux starter i konsollen kan jeg sagtens
trykke på "enter", "Num Lock", S, D, H, og alle de andre taster, men så
snart X begynder virker det ikke. Man kan hverken trykke "enter", "Num
Lock", S, D, H, eller alle de andre taster.

HVAD SKAL JEG DOG GØRE! Hulk, Hulk...

Mikkel

PS: Jeg har prøvet med 8 forskellige keyboards.

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
Received on Mon Feb 21 16:35:37 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:43 CEST