[Forum] Opsætning af cvs-server

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Sun Feb 20 2000 - 20:41:22 CET

Jeg har været igang med at sætte en cvs server op, og der går sådan set
meget godt - jeg kan bare ikke få den til at "authenticate" passwords.

[jrm@pc80224 ~]$ cvs -d :pserver:jrm@aalug.dk:/cvs login
(Logging in to jrm@aalug.dk)
CVS password:
cvs [login aborted]: unrecognized auth response from aalug.dk: Usage:
cvs [cvs-options] command [command-options-and-arguments]

cvs startes via inetd og svarer jo også, men den er åbenbart ikke så
glad for at validere mit password...

/Jesper
Received on Sun Feb 20 20:41:26 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:42 CEST