Re: [Forum] Foredrag hos FLUG

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Sun Feb 20 2000 - 00:44:06 CET

Mikkel Mastrup Jensen wrote:
>
> Er der andre end mig som kunne tænke sig at komme til disse foredrag i
> Odense:

snip..

> (Jeg kunne især godt tænke mig at høre om kernekompilering)

Bjarke har en gang for lang tid siden (da 2.2.-kerneserien var helt ny)
holdt foredrag om kernekompilering - det kan være vi kan overtale ham
til at holde foredraget en gang til (hint hint), men hvis der er andre
der har lyst skal i endelig ikke holde jer tilbage ;-)

/jrm
Received on Sun Feb 20 00:44:11 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:42 CEST