[Forum] Linux på disketter

From: Hans Jørn Lønborg <vericon@mobilixnet.dk>
Date: Sat Feb 19 2000 - 18:24:37 CET

Hej velærværdige,
jeg er ved at klargøre nogle 386/486 'ere til de baltiske lande -
Det ville ligge lige for at installere et fornuftigt/anvendeligt styresystem --
Skulle der være nogle der ligger inde med /kender et download sted hvor man kan få en Linux dist. på disketter ?
Projektet er absolut non-profit, men jeg betaler gerne omkostninger til en evt. kopiering og forsendelse -
Venlig hilsen
Hans Jørn Lønborg
Hjerpstedvej 10 Kogsbøl
6280 Højer
Tlf. 74 78 92 06
e- mail: vericon@hejmdal.dk

"How do you doodle with a noodle ??"
"De- the doodlebug !!"
Received on Sat Feb 19 18:33:37 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:42 CEST