[Forum] partitionering (opdeling af Linux)

From: Jørgen Ramskov <jramskov@worldonline.dk>
Date: Thu Feb 17 2000 - 18:17:12 CET

Når jeg laver en Windows installation, så plejer jeg at oprette mindst 2
partitioner, hvor C-drevet bruges til OS'et, samt alle programmer. D-drevet
benyttes så til alle data.
Det gør det muligt at lave en geninstallation uden at skulle bekymre sig om
sine data.

Jeg vil gerne have mulighed for noget af det samme i forbindelse med min
Linux installation - så jeg relativt smertefrit kan installere en ny
distribution.

Er det blot et spørgsmål om at flytte henvisningen til /home til en anden
partition?

Hvad med alle konfigurationsfilerne? De fleste ligger svjv under /etc - dem
kan man jo bare kopiere over til et andet bibliotek, men det er vel ikke
alt?

Greetings
Joergen Ramskov
Received on Thu Feb 17 18:42:17 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:41 CEST