[Forum] Spruce - because "User Friendly" is for wusses

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Tue Feb 15 2000 - 17:56:10 CET

Er der nogen der har prÝvet Spruce som mailreader?

http://www.xtorshun.org/spruce/

Som mail klient til X ser den meget sej ud, men jeg har stadig traumer
over balsa...

/Jesper
Received on Tue Feb 15 17:56:19 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:40 CEST