[Forum] Re: [Forum] Re: [Forum] Linux på Amiga

From: Martin Møller <tfb@bigfoot.com>
Date: Sat Feb 12 2000 - 11:20:10 CET

At 16:36 08-02-00 +0100, you wrote:
>Husk der skal være en co-processor ti stede i puteren. Jeg tror vist at det
>var en FPU.

Nemlig, der er en FPU i maskinen.
MMU er nu problemet, men den er der også! :)

>Jeg prøvede med nogenlunde samme computer med netbsd, men uden held.

Også her, den vil ikke virke!

>Redhat 6.1 er vist ude, det kan man vel finde ud af ved at kigge på
>http://www.redhat.com

Jeg kan ikke finde en m68k RH6.1 på deres side.
Men jeg har fundet en 5.1 på en anden side, redhat supporter ikke officielt
amigaen! :(

/Martin
Received on Sat Feb 12 11:27:53 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:40 CEST