SV: [Forum] fuser ????

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@kmd.dk>
Date: Fri Feb 04 2000 - 12:46:17 CET

Hej

Fuser bruges til at se hvilke processer der bruger et program i et katalog.

Så hvis man nu vil unmounte et drev, og man får at vide at det kan man ikke,
så bruger man fuser til at se hvilke bruger og processer der holder mount
pointet.

Mvh Bjarke

---------------
Bjarke Johannesen
Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@kmd.dk
Work phone: +45 4460-1000 Or call direct on: +45 4460-7347
AALUG homepage --- http://aalug.dk

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Svend Erik Venstrup [SMTP:svenderikv@vip.cybercity.dk]
> Sendt: 4. februar 2000 06:51
> Til: Forum AALUG
> Emne: [Forum] fuser ????
>
>
>
> der findes et program som hedder "fuser" det har noget med
> netværk at gøre
> tror jeg !!!
>
> usage: fuser [ -a | -s ] [ -n space ] [ -signal ] [ -kimuv ]
> name ...
> [ - ] [ -n space ] [ -signal ] [ -kimuv ] name
> ...
> fuser -l
> fuser -V
>
> -a display unused files too
> -k kill processes accessing that file
> -i ask before killing (ignored without -k)
> -l list signal names
> -m mounted FS
> -n space search in the specified name space (file, udp,
> or tcp)
> -s silent operation
> -signal send signal instead of SIGKILL
> -u display user ids
> -v verbose output
> -V display version information
> - reset options
>
> udp/tcp names: [local_port][,[rmt_host][,[rmt_port]]]
>
> ved at give følgende kommando får jeg udskrevet en liste
> over signal names
>
> [root@localhost /root]# fuser -l
> HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT IOT BUS FPE KILL USR1 SEGV USR2
> PIPE ALRM TERM
> STKFLT CHLD CONT STOP TSTP TTIN TTOU URG XCPU XFSZ VTALRM
> PROF WINCH IO PWR
> UNUSED STKSZ
> [root@localhost /root]#
>
> er der nogle der har nogle gode henvisninger til ovenstående
> Jeg har læst ( set på ) man fuser.
>
>
> hilsen tuxlingen svennne
> )-;>/
> A´smile
> (-;>/
> A´no-smile
>
>
> _______________________________________________
> Forum mailing list
> Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Fri Feb 04 12:47:17 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:37 CEST