[Forum] fuser ????

From: Svend Erik Venstrup <svenderikv@vip.cybercity.dk>
Date: Fri Feb 04 2000 - 06:51:05 CET

der findes et program som hedder "fuser" det har noget med
netværk at gøre
tror jeg !!!

usage: fuser [ -a | -s ] [ -n space ] [ -signal ] [ -kimuv ]
name ...
             [ - ] [ -n space ] [ -signal ] [ -kimuv ] name
...
       fuser -l
       fuser -V
 
    -a display unused files too
    -k kill processes accessing that file
    -i ask before killing (ignored without -k)
    -l list signal names
    -m mounted FS
    -n space search in the specified name space (file, udp,
or tcp)
    -s silent operation
    -signal send signal instead of SIGKILL
    -u display user ids
    -v verbose output
    -V display version information
    - reset options
 
  udp/tcp names: [local_port][,[rmt_host][,[rmt_port]]]

ved at give følgende kommando får jeg udskrevet en liste
over signal names

[root@localhost /root]# fuser -l
HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT IOT BUS FPE KILL USR1 SEGV USR2
PIPE ALRM TERM
STKFLT CHLD CONT STOP TSTP TTIN TTOU URG XCPU XFSZ VTALRM
PROF WINCH IO PWR
UNUSED STKSZ
[root@localhost /root]#

er der nogle der har nogle gode henvisninger til ovenstående
Jeg har læst ( set på ) man fuser.

hilsen tuxlingen svennne
 )-;>/
 A´smile
 (-;>/
 A´no-smile
Received on Fri Feb 04 06:46:10 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:36 CEST