SV: [Forum] -opsetning af STOFA- -test af forbindelse-

From: Jes Ramsing <6831@e.iha.dk>
Date: Thu Feb 03 2000 - 20:00:37 CET

Du telnetter forhabentligt til port 259 hos stofas loginserver ??
jeg har veret nodt til at genstarte min linuxbox efter at have skiftet ipnummer, prov det.
Inde i /etc/sysconfig er der en fil der hedder network
Min har flg. parametre

NETWORKING=yes
FORWRD_IPV4="yes"
HOSTNAME="kyle"
GATEWAY="192.168.99.254"
GATWAYDEV="eth1"

det kort i maskinen der snakker med stofa er eth1
Maske bruges de parametre kun i forbindelse med masquerading ( hvem ved ? )

Haber det hjelper

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Bo Bjerre [SMTP:Bo@Bjerre-Technology.dk]
Sendt: 3. februar 2000 18:13
Til: forum@aalug.dk
Emne: [Forum] -opsetning af STOFA- -test af forbindelse-

Hej,

Jeg har to netkort i mit Linux apparat. Det ene er koblet til en hel del
andre maskiner via en hub. Det andet skal have fat i stofa.

Jeg er i tvivl om det andet kort laver noget fornuftigt. Jeg er ved at
koble op til stofa, sa derfor vil jeg teste det inden jeg lukker flere
problemer ind i manegen.

Jeg tager derfor kablet fra min hub, og setter over i dette nye kort.
Jeg setter IP adressen til det som var pa det andet kort. Herefter
forventer jeg at kunne ping'e de maskiner, der sidder pa hub'en. OG DET
VIRKER. Derfor ma kortet vel vere i orden?? -og der er vel osse en
fungerende driver, der tager hand om det. Det ser fornuftigt ud i
start-log'en (Bringing up eth0 [OK], Bringing up eth1 [OK])

Jeg har sat diald op efter en kogebog (men jeg er ikke kok), der blev
presenteret her forst pa aret. Jeg undrer, at jeg ikke kan ping'e noget
"stofa-stof"?? Jeg regnede med at kunne telnet'e til login serveren, men
intet sker.
Diald control programmet melder "Could not open socket, host is
unreachable".

Jeg har afprovet stofaforbindelsen fra en NT maskine, og den ende
virker.

God rad modtages med begerlighed. Skulderklap uddeles..

Bo

_______________________________________________
Forum mailing list
Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Thu Feb 03 20:01:17 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:36 CEST