Re: [FORUM] Dansk tastatur i KDE

From: Mikkel Mastrup Jensen <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Sat Jan 29 2000 - 23:31:33 CET

For at bruge dansk tastatur i Corel Linux gøres følgende:

I filen '/etc/X11/XF86Config' finder du en sted hvor der står:

Section "Keyboard"

Under det punkt er der en hel masse variable. Jeg har skrevet værdierne på
de vigtigste:

LeftAlt Meta
RightAlt ModeShift
ScrollLock Compose
RightCtl Control
XkbKeycodes "xfree86"
XkbTypes "default"
XkbCompat "default"
XkbSymbols "us(pc101)"
XkbGeometry "pc"
XkbRules "xfree86"
XkbModel "pc101"
XkbLayout "dk"

Så skulle du gerne have dansk keyboard i X!!

Det virker for mig (Corel Linux) og det burde også virke under Red Hat. Hos
mig er der en ekstra linie, bare spring den over og lad den stå hvis den
også er der ved dig.

Mikkel (Fik det fra SSLUG's mailingliste)
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
Received on Sat Jan 29 23:32:09 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:35 CEST