Re: [Forum] Generelle spørgsmål om opsætningaf net(stofanet)

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Thu Jan 27 2000 - 00:59:40 CET

Svend Erik Venstrup wrote:
>
> a: er det muligt samtidig at have en ppp0 og eth0 som
> opkobling til h. h. v. tele-modem og kabel-modem, hvis det
> er muligt, beskriv da fremgangsmåden.

Det er sikkert muligt, men med hvilket formål?
 
> b: Fra "stofanet" 3 IP-adresser: Ip-adresse :

IP-adresse: 192.168.135.153
Netmask: 255.255.255.0
Netværk: 192.168.135.0
Default Gateway : 192.168.135.254

Burde være rigtigt...

> Hvad bruges de 3 adresser til?

IP-adressen er adressen på din computer.
Netmask bruges til at afgrænse netværkssegmentet. Med en netmask på
255.255.255.0 bliver dit segment fra 192.168.135.0 til 192.168.135.255.
Default gateway er den server til skal 'igennem' for at få kontakt til
netværkssegmenter uden for dit eget.

> [root@localhost /root]# route -n
> Kernel IP routing table
> Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
> 192.168.135.153 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth0
> 192.168.135.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
> 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
> 0.0.0.0 192.168.135.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
> 0.0.0.0 192.168.135.254 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0

Well, bort set fra at du har din gateway med to gange ligner det det
output jeg får på min egen PC.

> [root@localhost /root]# telnet 192.168.135.153
> Trying 192.168.135.153...
> Connected to 192.168.135.153.
> Escape character is '^]'.
>
> Red Hat Linux release 6.1 (Cartman)
> Kernel 2.2.12-20 on an i686
> login: svenne <- en af mine users
> Password:********** <- mit password til user svenne
> Last login: Wed Jan 26 22:27:09 from 192.168.135.153
> [svenne@localhost svenne]$

Du _har_ kontakt til din egen computer!

Prøv 'telnet 192.168.30.2 259' (stofanet's login server, port 259). Output
skulle gerne ligne følgende...

[jrm@pc80224 ~]$ telnet 192.168.30.2 259
Trying 192.168.30.2...
Connected to 192.168.30.2.
Escape character is '^]'.
StofaNet Authentication Server
Login: 1865377s001
Unix Password: ***********
User authenticated by Unix System.

Choose:
       (1) Sign-on
       (2) Sign-off

Enter your choice: 2
User signed off. Have a nice day.
Connection closed by foreign host.
[jrm@pc80224 ~]$

/Jesper
Received on Thu Jan 27 00:59:04 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:33 CEST