[Forum] Re: [Forum] aalug mødet hos TeleDanmark

From: Jens Hilligsøe <jens@pil.dk>
Date: Wed Jan 26 2000 - 16:37:16 CET

Du sætter bare maskinen til at starte i runlevel 5.
/etc/inittab er vist stedet hvor det sker...

/Hilli

----- Original Message -----
From: "Mikkel Mastrup Jensen" <mikkelmastrup@hotmail.com>
To: <forum@aalug.dk>
Sent: Wednesday, January 26, 2000 5:29 PM
Subject: [Forum] aalug mødet hos TeleDanmark

> Jeg var til aalug mødet hos TeleDanmark i går (tirsdag). Der fik jeg hjælp
> til at sætte Mandrake 7 op. Vi prøvede det og X virkede fint.
> Da jeg prøvede den i dag (første opstart efter mødet), og trykkede
"startx"
> gik den ind i KDE. Jeg kunne ikke logge ind gennem X som jeg kunne i går.
> Ved hjælp af KDE kom jeg ind i Enlightment, og fra Enlightment til noget
> andet. Hver gang jeg er kommet ind i et nyt "X-styresystem" og jeg
derefter
> trykker Ctrl-Alt-Backspace (og til tider reboot), og derefter starter X
igen
> går den ind i det sidste "X-styresystem". Altså: Hvis jeg f.eks. sluttede
i
> Enlightment starter den op i Enlightment næste gang. Hvordan får jeg den
til
> at lade mig vælge bruger og "X-styresystem" når jeg trykker "startx"?
>
> Mikkel
>
> ______________________________________________________
> Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
>
>
>
> _______________________________________________
> Forum mailing list
> Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Wed Jan 26 16:36:00 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:33 CEST