Re: [Forum] Stofanet

From: Jan Andersen <jandersen@stofanet.dk>
Date: Sun Jan 23 2000 - 23:10:05 CET

Svend Erik Venstrup wrote:
> følgende er reslutatet af "ifconfig"
>
> [root@localhost /root]# ifconfig
> lo Link encap:Local Loopback
> inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
> UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
> RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0frame:0
> TX packets:20 errors:0 dropped:0
> overruns:0carrier:0
> collisions:0 txqueuelen:0
>
> ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
> inet addr:212.242.30.37 P-t-P:192.168.81.22
> Mask:255.255.255.255
> UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500
> Metric:1
> RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0
> frame:0
> TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0
> carrier:0
> collisions:0 txqueuelen:10
>

Hvor f... er dit ethernet interface - og hvorfor har du et
point-to-point interface i stedet?

I mit output fra ifconfig har jeg loopback-interfacet (lo) samt et
ether-interface (eth0)

> et kik i /etc/sysconfig/network-scripts efter *.eth0 viste
> at der ikke er nogen file ved det navn, jeg synes at det
> tyder på at der ikke findes en ifcfg.eth0 file, det vil
> altså sige at den skal jeg have lavet. Jeg troede at det var

Til sammenligning så har jeg i /etc/sysconfig/network følgende:
(der hvor der står xxx og yyy skal du selvfølgelig indsætte de for dig
korrekte numre ;-)

NETWORKING=yes
FORWARD_IPV4="yes"
HOSTNAME="valhal.ja"
DOMAINNAME=ja
GATEWAY="192.168.xxx.254"
GATEWAYDEV="eth0"

og i /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:
DEVICE="eth0"
IPADDR="192.168.xxx.yyy"
NETMASK="255.255.255.0"
NETWORK="192.168.xxx.0"
BROADCAST=192.168.xxx.255
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="none"

>
> så er jeg kommet dertil, at jeg tror der er kontakt til
> STOFA
>
> [root@Stofa /root]# telnet 192.168.30.2 259
> Trying 192.168.30.2...
> Connected to 192.168.30.2.
> Escape character is '^]'.
> StofaNet Authentication Server
> Login: XXXXXXXXXXXXX
> Unix Password: ********
> User authenticated by Unix System.
>
> Choose:
> (1) Sign-on
> (2) Sign-off
>
> Enter your choice: 1
> Connection closed by foreign host.
> [root@Stofa /root]#
>
> men hvad sker der ???

Hvordan kommer du dog hertil uden eth-interfacet. Jeg gad godt se
outputtet fra "route -n"

Mvh.
Jan

-- 
"Life, loathe it or ignore it, you can't like it."
     -- Marvin, "Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Sun Jan 23 23:11:30 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:31 CEST